Kattintás vagy görgetés az érintőtáblával

Pusztán az érintőtáblával, külön hardvergombok használata nélkül is kattinthat egyszeresen vagy duplán, elemeket húzhat és görgetheti a képernyőtartalmat.

  1. Kattintson a menüsáv jobb szélén lévő ikonra, és válassza a Rendszerbeállítások menüpontot.

  2. Nyissa meg az Egér és érintőtábla panelt, és válassza az Érintőtábla lapot. Az érintőtábla lap csak akkor lesz elérhető, ha számítógépe rendelkezik érintőtáblával.

Az érintőtáblával történő kattintás, dupla kattintás és húzás engedélyezéséhez jelölje be az Egérkattintások engedélyezése az érintőtáblán négyzetet.

  • A kattintáshoz koppintson az érintőtáblára.

  • A dupla kattintáshoz koppintson duplán.

  • Egy elem húzásához koppintson duplán, de ne emelje fel az ujját a második koppintás után. Húzza az elemet a célra, majd engedje fel az ujját az ejtéshez.

  • Ha érintőtáblája támogatja a többujjas koppintást, akkor a jobb kattintást két ujjal egyszer koppintással is elvégezheti. Ellenkező esetben a jobb kattintáshoz hardvergombokat kell használnia. A második egérgomb nélküli jobb kattintással kapcsolatos további információkért lásd: Jobb gombos egérkattintás szimulálása.

  • Ha az érintőtábla támogatja a több ujjas koppintást, akkor három ujjal egyszerre koppintva középső kattintást végezhet.

Több ujjal koppintva vagy húzva győződjön meg róla, hogy ujjai elegendő távolságban vannak egymástól. Ha ujjai túl közel vannak, akkor számítógépe egyetlen ujjnak tekintheti azokat.

Az érintőtábla segítségével húzhatja az elemeket, az érintőtábla széleinek vagy két ujjának használatával.

A Görgetés alatt válassza a Görgetés a szélen lehetőséget az érintőtábla széleinek használatához a görgetésre. Ennek bejelölése esetén az ujjának fel és le húzása az érintőtábla jobb szélén függőleges görgetést végez. Ha a Vízszintes görgetés engedélyezése négyzetet is bejelöli, akkor az ujjának jobbra és balra húzása az érintőtábla alsó szélén vízszintes görgetést végez.

A Görgetés alatt válassza a Kétujjas görgetés lehetőséget a két ujjal való görgetés engedélyezéséhez. Ha ez ki van választva, akkor az egy ujjas koppintás és húzás a normál módon fog működni, de ha két ujjal végez húzást az érintőtábla bármely részén, az görgetést fog végezni. Ha bejelöli a Vízszintes görgetés engedélyezése négyzetet is, akkor ujjait vízszintesen jobbra-balra mozgatva vízszintesen végezhet görgetést. Ilyenkor ujjait egy kicsit távolítsa el egymástól, nehogy az érintőtábla a közeli két ujját egyetlen nagy ujjnak érzékelje.

A kétujjas görgetés nem minden érintőtáblán működik.