Ruby on Rails

A Ruby on Rails egy nyílt forrású webes keretrendszer adatbázis-alapú webalkalmazások fejlesztéséhez. A programozó fenntartható termelékenységére van optimalizálva, mivel lehetővé teszi, hogy a programozó kódoláskor a konvenciókat részesítse előnyben a konfigurációval szemben.

Telepítés

A Rails telepítése előtt telepíteni kell az Apache és MySQL kiszolgálókat. Az Apache csomag telepítésével kapcsolatban nézze meg a „HTTPD – Apache2 webkiszolgáló” szakaszt, a MySQL telepítésével kapcsolatos információkért pedig a „MySQL” szakaszt.

Az Apache és MySQL csomagok telepítése után készen áll a Ruby on Rails csomag telepítésére.

A Ruby alapcsomagok és a Ruby on Rails telepítéséhez adja ki a következő parancsot a terminálban:

sudo apt-get install rails

Beállítás

Módosítsa az /etc/apache2/sites-available/default beállítófájlt a tartományok beállításához.

Első lépésként a DocumentRoot direktívát módosítsa:

DocumentRoot /a/rails/alkalmazás/útvonala/public

Ezután módosítsa a <Directory "/a/rails/alkalmazás/útvonala/public"> direktívát:

<Directory "/a/rails/alkalmazás/útvonala/public">
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews ExecCGI
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
    AddHandler cgi-script .cgi
</Directory>

Engedélyezze az Apache mod_rewrite modulját is. A mod_rewrite modul engedélyezéséhez adja ki a következő parancsot a terminálban:

sudo a2enmod rewrite

Végül módosítsa az /a/rails/alkalmazás/útvonala/public és /a/rails/alkalmazás/útvonala/tmp könyvtárak tulajdonosát az Apache folyamat futtatására használt felhasználóra:

sudo chown -R www-data:www-data /a/rails/alkalmazás/útvonala/public
sudo chown -R www-data:www-data /a/rails/alkalmazás/útvonala/tmp

Ennyi volt! A kiszolgálója ezzel készen áll a Ruby on Rails alkalmazások futtatására.

Hivatkozások