PostgreSQL

A PostgreSQL egy objektumrelációs adatbázisrendszer, amely rendelkezik a hagyományos kereskedelmi adatbázisrendszerek szolgáltatásaival, és a következő generációs adatbázis-kezelő rendszerekben megtalálható fejlesztésekkel is.

Telepítés

A PostgreSQL telepítéséhez adja ki a következő parancsot:

sudo apt-get install postgresql

A telepítés befejeződésekor állítsa be a PostgreSQL kiszolgálót az igényeinek megfelelően, bár az alapértelmezett konfiguráció is használható.

Beállítás

Alapértelmezésben a TCP/IP kapcsolat le van tiltva. A PostgreSQL több klienshitelesítési módszert támogat. Alapértelmezésben az IDENT hitelesítési módszer van használatban a postgres és helyi felhasználókhoz. További információkért nézze meg a PostgreSQL Administrator's Guide oldalt.

A következő szakasz feltételezi, hogy a TCP/IP módszert szeretné engedélyezni, és az MD5 módszert szeretné használni a kliensek hitelesítésére. A PostgreSQL konfigurációs fájljai az /etc/postgresql/<verzió>/main könyvtárban találhatók. A PostgreSQL 8.4 esetén például ez az /etc/postgresql/8.4/main könyvtár.

[Tipp]

Az ident hitelesítés beállításához az /etc/postgresql/8.4/main/pg_ident.conf fájlba kell bejegyzéseket felvennie.

A TCP/IP kapcsolatok engedélyezéséhez szerkessze az /etc/postgresql/8.4/main/postgresql.conf fájlt.

Keresse meg a #listen_addresses = 'localhost' sort, és módosítsa:

listen_addresses = 'localhost'
[Megjegyzés]

Más számítógépek csatlakozását a PostgreSQL kiszolgálójához a „localhost” a kiszolgáló IP-címére cserélésével engedélyezheti.

A többi paramétert is szerkesztheti, ezekkel kapcsolatos információkat a konfigurációs fájlban vagy a PostgreSQL dokumentációban találhat.

Miután a csatlakozás már lehetséges a PostgreSQL kiszolgálóhoz, a következő lépés a postgres felhasználó jelszavának beállítása. Adja ki a következő parancsot az alapértelmezett PostgreSQL sablonadatbázishoz való csatlakozáshoz:

sudo -u postgres psql template1

A fenti parancs a postgres felhasználó nevében csatlakozik a template1 PostgreSQL adatbázishoz. Miután csatlakozott a PostgreSQL kiszolgálóhoz, az SQL parancsértelmezőbe kerül. A psql parancsértelmezőben futtathatja a következő SQL parancsot a postgres felhasználó jelszavának beállításához.

ALTER USER postgres with encrypted password 'az_ön_jelszava';

A jelszó beállítása után szerkessze az /etc/postgresql/8.4/main/pg_hba.conf fájlt az MD5 hitelesítés használatához a postgres felhasználóval:

local  all     postgres             md5

Végül indítsa újra a PostgreSQL démont az új beállítások életbe léptetéséhez. Adja ki a következő parancsot a PostgreSQL újraindításához:

sudo /etc/init.d/postgresql-8.4 restart
[Figyelem]

A fenti konfiguráció semmi esetre sem teljes. További paraméterek beállításához nézze meg a PostgreSQL Administrator's Guide oldalt.

Információforrások

 • A fent említett Administrator's Guide kiváló információforrás. Ez elérhető a postgresql-doc-8.4 csomagban is. A csomag telepítéséhez adja ki a következő parancsot:

  sudo apt-get install postgresql-doc-8.4
  

  Az útmutató megjelenítéséhez nyissa meg a file:///usr/share/doc/postgresql-doc-8.4/html/index.html helyet a böngészőjében.

 • Általános SQL információkért lásd Rafe Colburn Using SQL Special Edition című könyvét.

 • További részletekért nézze meg az Ubuntu wiki PostgreSQL oldalát.