Nagios

Telepítés

Az első lépés a kiszolgáló01 gépen a nagios csomag telepítése. Adja ki a következő parancsot:

sudo apt-get install nagios3 nagios-nrpe-plugin

A rendszer bekéri a nagiosadmin felhasználó jelszavát. A felhasználó hitelesítési adatai az /etc/nagios3/htpasswd.users fájlban találhatók. A nagiosadmin jelszavának módosításához, vagy további felhasználók a Nagios CGI parancsfájlokhoz adásához használja az apache2-utils csomag részét képező htpasswd segédprogramot.

A nagiosadmin felhasználó jelszavának módosításához például adja ki a következő parancsot:

sudo htpasswd /etc/nagios3/htpasswd.users nagiosadmin

Felhasználó felvételéhez:

sudo htpasswd /etc/nagios3/htpasswd.users geza

A második lépés a kiszolgáló02 kiszolgálón a nagios-nrpe-server csomag telepítése. A kiszolgáló02-n adja ki a következő parancsot:

sudo apt-get install nagios-nrpe-server
[Megjegyzés]

Az NRPE lehetővé teszi távoli gépek helyi ellenőrzéseinek futtatását. Ezt, illetve egyéb ellenőrzéseket más Nagios bővítményeken keresztül is végre lehet hajtani.

Konfiguráció áttekintése

Számos könyvtár tartalmaz Nagios konfigurációs és ellenőrzőfájlokat.

 • /etc/nagios3: a nagios démon, CGI fájlok, gépek stb. működésére vonatkozó beállítófájlokat tartalmaz.

 • /etc/nagios-plugins: a szolgáltatás-ellenőrzések konfigurációs fájljait tartalmazza.

 • /etc/nagios: a távoli gépen a nagios-nrpe-server konfigurációs fájljait tartalmazza.

 • /usr/lib/nagios/plugins/: az ellenőrző binárisok tárolási helye. Az ellenőrzés minden kapcsolójának megjelenítéséhez használja a -h kapcsolót.

  Például: /usr/lib/nagios/plugins/check_dhcp -h

A Nagios rengeteg ellenőrzés végrehajtására állítható be bármely kiszolgálón. Ebben a példában a Nagios a lemezterület, DNS és egy MySQL-gépcsoport ellenőrzésére lesz beállítva. A DNS-ellenőrzés a kiszolgáló02 gépen történik, a MySQL-gépcsoportnak pedig a kiszolgáló01 és a kiszolgáló02 is tagja.

[Megjegyzés]

Az Apache beállításával kapcsolatban lásd: „HTTPD – Apache2 webkiszolgáló”, a DNS-sel kapcsolatban: 7. fejezet - Tartománynév-szolgáltatás (DNS), a MySQL-lel kapcsolatban: „MySQL”.

Ezen kívül van néhány kifejezés, amelyek megismerése egyszerűbbé teszi a Nagios beállításának megértését:

 • Gép: a megfigyelt kiszolgáló, munkaállomás, hálózati eszköz stb.

 • Gépcsoport: hasonló gépek csoportja. Csoportosítható például az összes webkiszolgáló, fájlkiszolgáló stb.

 • Szolgáltatás: a gépen monitorozott szolgáltatás, például: HTTP, DNS, NFS stb.

 • Szolgáltatáscsoport: lehetővé teszi több szolgáltatás csoportosítását. Ez például több HTTP csoportosításakor hasznos.

 • Kapcsolattartó: esemény bekövetkezésekor értesítendő személy. A Nagios beállítható e-mailek, SMS-üzenetek stb. küldésére.

Alapértelmezésben a Nagios a HTTP, lemezhely, SSH, aktuális felhasználók, folyamatok és a localhost terhelésének ellenőrzésére van beállítva. A Nagios pingeléssel ellenőrzi az átjárót.

A nagy Nagios telepítések beállítása meglehetősen bonyolult lehet. Általában legjobb kicsiben kezdeni, egy vagy két géppel, igényeinek megfelelően beállítani ezeket, majd bővíteni.

Beállítás

  1. Első lépésként hozzon létre egy gépkonfigurációs fájlt a kiszolgáló02 számára. Adja ki a következő parancsot:

   sudo cp /etc/nagios3/conf.d/localhost_nagios2.cfg /etc/nagios3/conf.d/kiszolgáló02.cfg
   
   [Megjegyzés]

   A fenti és alábbi példaparancsokban a kiszolgáló01, kiszolgáló02, 172.18.100.100 és 172.18.100.101 helyére saját kiszolgálóinak gépneveit és IP-címeit írja.

  2. Ezután szerkessze az /etc/nagios3/conf.d/kiszolgáló02.cfg fájlt:

   define host{
       use           generic-host      ; Name of host template to use
       host_name        kiszolgáló02
       alias          Kiszolgáló 02
       address         172.18.100.101
   }
   
   # check DNS service.
   define service {
       use               generic-service
       host_name            server02
       service_description       DNS
       check_command          check_dns!172.18.100.101
   }
   
  3. Indítsa újra a nagios démont az új beállítások életbe léptetéséhez:

   sudo /etc/init.d/nagios3 restart
   
  1. Ezután vegyen fel egy szolgáltatásdefiníciót a MySQL ellenőrzéshez a következők hozzáadásával az /etc/nagios3/conf.d/services_nagios2.cfg fájlhoz:

   # check MySQL servers.
   define service {
       hostgroup_name         mysql-servers
       service_description       MySQL
       check_command          check_mysql_cmdlinecred!nagios!secret!$HOSTADDRESS
       use               generic-service
       notification_interval      0 ; set > 0 if you want to be renotified
   }
   
  2. Most definiálni kell a mysql-servers gépcsoportot. Szerkessze az /etc/nagios3/conf.d/hostgroups_nagios2.cfg fájlt, és adja hozzá a következőket:

   # MySQL hostgroup.
   define hostgroup {
       hostgroup_name mysql-servers
           alias      MySQL-kiszolgálók
           members     localhost, kiszolgáló02
       }
   
  3. A Nagios ellenőrzésnek hitelesítenie kell magát a MySQL felé. Adja ki a következő parancsot a nagios felhasználó létrehozásához a MySQL adatbázisban:

   mysql -u root -p -e "create user nagios identified by 'secret';"
   
   [Megjegyzés]

   A nagios felhasználót létre kell hozni a mysql-servers gépcsoport minden gépén.

  4. Indítsa újra a nagiost a MySQL kiszolgálók ellenőrzésének megkezdéséhez.

   sudo /etc/init.d/nagios3 restart
   
  1. Végül állítsa be az NRPE-t a lemezterület ellenőrzésére a kiszolgáló02 gépen.

   A kiszolgáló01 gépen adja hozzá a szolgáltatás-ellenőrzést az /etc/nagios3/conf.d/kiszolgáló02.cfg fájlhoz:

   # NRPE disk check.
   define service {
       use               generic-service
       host_name            kiszolgáló02
       service_description       nrpe-disk
       check_command          check_nrpe_1arg!check_all_disks!172.18.100.101
   }
   
  2. Ezután a kiszolgáló02 gépen szerkessze az /etc/nagios/nrpe.cfg fájlt, és módosítsa:

   allowed_hosts=172.18.100.100
   

   A lentebbi parancsdefiníciós területhez adja hozzá a következőt:

   command[check_all_disks]=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -e
   
  3. Végül indítsa újra a nagios-nrpe-server démont:

   sudo /etc/init.d/nagios-nrpe-server restart
   
  4. A kiszolgáló01 gépen újra kell indítani a nagiost:

   sudo /etc/init.d/nagios3 restart
   

Ezután látnia kell a gép- és szolgáltatás-ellenőrzéseket a Nagios CGI-fájljaiban. Ezek eléréséhez nyissa meg a böngészőben a http://kiszolgáló01/nagios3 címet. Ez bekéri a nagiosadmin felhasználó nevét és jelszavát.

Hivatkozások

Ez a szakasz csak karcolta a Nagios szolgáltatásainak felszínét. A nagios-plugins-extra és nagios-snmp-plugins csomagok sok további szolgáltatás-ellenőrzést is tartalmaznak.