Moin Moin

A MoinMoin egy Python nyelven megvalósított, a PikiPiki wikirendszerre épülő és GNU GPL alatt elérhető wikirendszer.

Telepítés

A MoinMoin telepítéséhez adja ki a következő parancsot:

sudo apt-get install python-moinmoin

Az apache2 webkiszolgálót is telepítenie kell. Az apache2 webkiszolgáló telepítéséhez lásd a „HTTPD – Apache2 webkiszolgáló” szakasz „Telepítés” alszakaszát.

Beállítás

Az első wiki alkalmazásának beállításához futtassa a következő parancsokat. Tegyük fel, hogy egy sajátwiki nevű wikit hoz létre:

cd /usr/share/moin
sudo mkdir sajátwiki
sudo cp -R data sajátwiki
sudo cp -R underlay sajátwiki
sudo cp server/moin.cgi sajátwiki
sudo chown -R www-data.www-data sajátwiki
sudo chmod -R ug+rwX sajátwiki
sudo chmod -R o-rwx sajátwiki

Most állítsa be a MoinMoint az új sajátwiki nevű wiki megtalálásához. A MoinMoin beállításához nyissa meg az /etc/moin/mywiki.py fájlt, és módosítsa a következő sort:

data_dir = '/org/sajátwiki/data'

erre:

data_dir = '/usr/share/moin/sajátwiki/data'

A data_dir beállítás alatt vegye fel a data_underlay_dir beállítást:

data_underlay_dir='/usr/share/moin/sajátwiki/underlay'
[Megjegyzés]

Ha az /etc/moin/mywiki.py fájl nem létezik, akkor készítsen egy másolatot az /etc/moin/moinmaster.py fájlról /etc/moin/mywiki.py néven, ezután végezze el a fenti módosítást.

[Megjegyzés]

Ha a wikit saját_wikim_neve formában nevezte el, akkor szúrja be a „("saját_wikim_neve", r".*")” sort az /etc/moin/farmconfig.py fájlba a „("sajátwiki", r".*")” sor után.

Miután beállította a MoinMoint az első sajátwiki nevű wiki alkalmazás felismerésére, be kell állítania az apache2-t is, és fel kell készítenie a wiki alkalmazáshoz.

A következő sorokat kell felvennie az /etc/apache2/sites-available/default fájlba a „<VirtualHost *>” címkén belülre:

### moin
  ScriptAlias /sajátwiki "/usr/share/moin/sajátwiki/moin.cgi"
  alias /moin_static184 "/usr/share/moin/htdocs"
  <Directory /usr/share/moin/htdocs>
  Order allow,deny
  allow from all
  </Directory>
### end moin
[Megjegyzés]

A fenti sorban módosítsa a moin_static184 értéket a telepített moinmoin verziónak megfelelően.

Az apache2 webkiszolgáló beállítása és a wiki alkalmazás használatára való felkészítése után újra kell indítania azt. Adja ki a következő parancsot az apache2 webkiszolgáló újraindításához:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Ellenőrzés

A wiki alkalmazás működését a következő URL megnyitásával ellenőrizheti:

http://localhost/sajátwiki

Futtathatja a teszt parancsot is a következő URL megnyitásával:

http://localhost/sajátwiki?action=test

További részletekért lásd a MoinMoin weboldalát.

Hivatkozások