libvirt

A libvirt programkönyvtárat többféle virtualizációs technológia összekapcsolására használják. A libvirt megismerésének megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy hardvere támogatja a KVM-hez szükséges virtualizációs kiterjesztéseket. Adja ki a következő parancsot:

kvm-ok

Megjelenik egy üzenet, amely közli hogy a CPU támogatja vagy nem támogatja a hardveres virtualizációt.

[Megjegyzés]

A legtöbb olyan számítógépen, amelynek processzora támogatja a virtualizációt, a virtualizáció bekapcsolásához engedélyezni kell egy BIOS beállítást.

Virtuális hálózatkezelés

A külső hálózat elérését a virtuális gépeknek több különböző módon is biztosítani lehet. Az alapértelmezett virtuálishálózat-beállítás a usermode hálózatkezelés, amely a SLIRP protokollt használja, és a forgalmat a gazda csatolóján keresztül kell a külső hálózatra NAT-olni.

A virtuális gépek szolgáltatásainak külső gépek általi eléréséhez be kell állítani egy hidat. Ez lehetővé teszi a virtuális csatolóknak a külső hálózat elérését a fizikai csatolón keresztül, így a hálózat többi része felé normál kiszolgálóként jelennek meg. A híd beállításával kapcsolatos további információkért lásd a „Híd” szakaszt.

Telepítés

A szükséges csomagok telepítéséhez adja ki a következő parancsot:

sudo apt-get install kvm libvirt-bin

A libvirt-bin telepítése után a virtuális gépek kezelésére használt felhasználót fel kell venni a libvirtd csoportba. Ezzel a felhasználó hozzáférést kap a speciális hálózatkezelési beállításokhoz.

Adja ki a következő parancsot:

sudo adduser $USER libvirtd
[Megjegyzés]

Ha a kiválasztott felhasználó a jelenlegi felhasználó, akkor ki, majd újra be kell lépnie az új csoporttagság életbe lépéséhez.

Ezután készen áll egy vendég operációs rendszer telepítésére. Az operációs rendszer virtuális gépekre telepítésének folyamata megegyezik a közvetlenül a hardverre történő telepítés folyamatával. A telepítést vagy automatizálnia kell, vagy billentyűzetet és monitort kell csatlakoztatnia a fizikai géphez.

A virtuális gépek esetén a grafikus felhasználói felület megfelel a fizikai billentyűzet és egér használatának. A grafikus felület telepítése helyett a virt-viewer alkalmazás használható a virtuális gép konzoljára csatlakozáshoz VNC használatával. További információkért lásd a „Virtuálisgép-megjelenítő” szakaszt.

There are several ways to automate the Ubuntu installation process, for example using preseeds, kickstart, etc. Refer to the Ubuntu Installation Guide for details.

Az ubuntus virtuális gép telepítésének még egy módja az ubuntu-vm-builder használata. Az ubuntu-vm-builder lehetővé teszi speciális partíciók beállítását, egyéni telepítés utáni parancsfájlok futtatását stb. Részletekért lásd a „JeOS és vmbuilder” szakaszt.

virt-install

A virt-install a python-virtinst csomag része. A telepítéséhez adja ki a következő parancsot:

sudo apt-get install python-virtinst

A virt-install használatakor számos lehetőség érhető el. Például:

sudo virt-install -n web_fejleszt -r 256 -f web_fejleszt.img \ -s 4 -c jeos.iso --accelerate \ --connect=qemu:///system --vnc \ --noautoconsole -v
 • -n web_fejleszt: ebben a példában a virtuális gép neve web_fejleszt lesz.

 • -r 256: megadja a virtuális gép által használandó memória méretét.

 • -f web_fejleszt.img: jelzi a virtuális gép útvonalát, ez fájl, partíció vagy logikai kötet lehet. Ebben a példában ez egy web_fejleszt.img nevű fájl.

 • -s 4: a virtuális lemez mérete.

 • -c jeos.iso: virtuális CD-ROM-ként használandó fájl. A fájl lehet ISO fájl, vagy a kiszolgáló fizikai CD-ROM eszközének útvonala.

 • --accelerate: engedélyezi a kernel gyorsítási technológiáit.

 • --vnc: a vendég virtuális konzoljának exportálása VNC segítségével.

 • --noautoconsole: nem csatlakozik automatikusan a virtuális gép konzoljára.

 • -v: teljesen virtualizált vendéget hoz létre.

A virt-install elindítása után csatlakozhat a virtuális gép konzoljára, ezt helyileg grafikus felületen, vagy távolról a virt-viewer segédprogrammal teheti meg.

virt-clone

A virt-clone alkalmazás virtuális gépek egymásra másolására használható. Például:

sudo virt-clone -o web_fejleszt -n adatbaz_fejleszt -f /útvonal/adatbaz_fejleszt.img --connect=qemu:///system 
 • -o: az eredeti virtuális gép.

 • -n: az új virtuális gép neve.

 • -f: az új virtuális gép által használható fájl, logikai kötet vagy partíció útvonala.

 • --connect: megadja a hypervisort, amelyhez csatlakozni kell.

A virt-clone problémáinak elhárításához használhatja a -d vagy --debug kapcsolókat is.

[Megjegyzés]

A web_fejleszt és adatbaz_fejleszt helyett a megfelelő virtuális gépek neveit adja meg.

Virtuális gépek kezelése

virsh

Számos segédprogram érhető el a virtuális gépek és a libvirt kezeléséhez. A virsh segédprogram a parancssorból használható. Néhány példa:

 • A futó virtuális gépek felsorolása:

  virsh -c qemu:///system list
  
 • Virtuális gép elindítása

  virsh -c qemu:///system start web_fejleszt
  
 • Hasonlóképpen, a virtuális gép elindítása rendszerindításkor:

  virsh -c qemu:///system autostart web_fejleszt
  
 • Virtuális gép újraindítása:

  virsh -c qemu:///system reboot web_fejleszt
  
 • A virtuális gépek állapota a későbbi visszaállítás érdekében fájlba menthető. A következő elmenti a virtuális gép állapotát, a dátumnak megfelelően elnevezett fájlba:

  virsh -c qemu:///system save web_fejleszt web_fejleszt-022708.state
  

  A virtuális gép elmentése után nem fog tovább futni.

 • A mentett virtuális gép visszaállítható:

  virsh -c qemu:///system restore web_fejleszt-022708.state
  
 • Virtuális gép leállítása:

  virsh -c qemu:///system shutdown web_fejleszt
  
 • A virtuális gépbe CD-ROM eszköz csatolható:

  virsh -c qemu:///system attach-disk web_fejleszt /dev/cdrom /media/cdrom
  
[Megjegyzés]

A fenti példákban a web_fejleszt helyett használja a megfelelő virtuális gép nevét, a web_fejleszt-022708.state helyett pedig egy jellemző fájlnevet.

Virtuálisgép-kezelő

A virt-manager csomag tartalmaz egy helyi és távoli virtuális gépek kezelésére szolgáló grafikus alkalmazást. A virt-manager telepítéséhez adja ki a következő parancsot:

sudo apt-get install virt-manager

Mivel a virt-manager működéséhez grafikus felület szükséges, a telepítése az éles kiszolgáló helyett egy munkaállomásra vagy tesztgépre javasolt. A helyi libvirt szolgáltatáshoz csatlakozáshoz adja ki a következő parancsot:

virt-manager -c qemu:///system

Másik gépen futó libvirt szolgáltatáshoz a következő parancs kiadásával csatlakozhat:

virt-manager -c qemu+ssh://virtcsp.tartomány.hu/system
[Megjegyzés]

A fenti példa feltételezi, hogy a felügyelő rendszer és a virtcsp.tartomány.hu közötti SSH kapcsolat már be van állítva és SSH-kulcsokat használ a hitelesítésre. Az SSH-kulcsok amiatt szükségesek, mert a libvirt a jelszókérést egy másik folyamatnak küldi el. Az SSH beállításával kapcsolatos információkért lásd az „OpenSSH kiszolgáló” szakaszt.

Virtuálisgép-megjelenítő

A virt-viewer alkalmazás lehetővé teszi a csatlakozást a virtuális gép konzoljára. A virt-viewer nem igényel grafikus felületet a virtuális géppel való együttműködéshez.

A virt-viewer telepítéséhez adja ki a következő parancsot:

sudo apt-get install virt-viewer

A virtuális gép telepítése és elindítása után a konzoljához a következő parancs kiadásával csatlakozhat:

virt-viewer -c qemu:///system web_fejleszt

A virt-managerhez hasonlóan a virt-viewer is képes távoli kiszolgálókhoz csatlakozni kulcshitelesítést használó SSH kapcsolaton:

virt-viewer -c qemu+ssh://virtcsp.tartomány.hu/system web_fejleszt

Ne feledje a web_fejleszt helyett a megfelelő virtuális gép nevét behelyettesíteni.

A hidat használó hálózati csatoló esetén beállíthat SSH hozzáférést a virtuális gépre. További részletekért lásd az „OpenSSH kiszolgáló” és „Híd” szakaszokat.

Információforrások

 • További részletekért lásd a KVM honlapját.

 • A libvirttel kapcsolatos további információkért lásd a libvirt honlapját.

 • A virtuálisgép-kezelő weboldala a virt-manager fejlesztéséről tartalmaz további információkat.

 • Az Ubuntu virtualizációs technológiáiról a freenode #ubuntu-virt IRC-csatornáján is beszélgethet.

 • Az Ubuntu wiki KVM oldala szintén hasznos olvasmány.