IRC-kiszolgáló

Az Ubuntu tárolói számos IRC-kiszolgálót tartalmaznak. Ez a szakasz az eredeti, ircd-irc2 nevű IRC-kiszolgáló telepítését és beállítását ismerteti.

Telepítés

Az ircd-irc2 telepítéséhez adja ki a következő parancsot:

sudo apt-get install ircd-irc2

A konfigurációs fájlok az /etc/ircd könyvtárban találhatók, a dokumentáció pedig az /usr/share/doc/ircd-irc2 könyvtárban.

Beállítás

Az IRC beállítása az /etc/ircd/ircd.conf fájlban végezhető el. Az IRC gépnév ebben a fájlban állítható be a következő sor szerkesztésével:

M:irc.localhost::Debian ircd default configuration::000A

Ne feledjen DNS-álneveket megadni az IRC-gépnévhez. Ha például az IRC-gépnévként az irc.livecipher.com címet adja meg, győződjön meg róla, hogy a névkiszolgálója képes az irc.livecipher.com feloldására. Az IRC-gépnév nem lehet azonos a gépnévvel.

Az IRC admin adatai a következő sor szerkesztésével állíthatók be:

A:Organization, IRC dept.:Daemon <ircd@example.irc.org>:Client Server::IRCnet:

Külön sorokat kell felvennie a figyelendő IRC-portok listájának megadásához, az operátor hitelesítési adatainak megadásához, a klienshitelesítés konfigurálásához stb. A részletekért nézze meg az /usr/share/doc/ircd-irc2/ircd.conf.example.gz példa konfigurációs fájlt.

Az IRC-kliensben a felhasználó kiszolgálóhoz csatlakozásakor megjelenítendő IRC-fejléc az /etc/ircd/ircd.motd fájlban állítható be.

A konfigurációs fájl szükséges módosításainak végrehajtása után indítsa újra az IRC-kiszolgálót a következő paranccsal:

sudo /etc/init.d/ircd-irc2 restart

Hivatkozások

Érdeklődésére tarthatnak még számot az Ubuntu tárolókban elérhető további IRC-kiszolgálók, többek között az ircd-ircu és az ircd-hybrid.

  • Az IRC-kiszolgálóval kapcsolatos további részletekért nézze meg az IRCD FAQ oldalt.

  • Az Ubuntu wiki IRCD oldala is tartalmaz további információkat.