Tűzfal

Bevezetés

A Linux kernel tartalmazza a Netfilter alrendszert, amely a kiszolgálóra irányuló vagy azon átmenő hálózati forgalom sorsának befolyásolására vagy eldöntésére használható. Minden modern linuxos tűzfalmegoldás ezt a rendszert használja csomagszűrésre.

A kernel csomagszűrő rendszere kevéssé lenne használható a kezelésére szolgáló, felhasználói térből használható felület nélkül. Amikor egy csomag eléri a kiszolgálóját, átkerül a Netfilter alrendszernek elfogadásra, módosításra vagy elutasításra, a felhasználói térből az iptables segítségével megadott szabályok alapján. Így ha jól ismeri, akkor egyedül az iptablesre van szükség a tűzfal kezelésére, de számos előtétprogram érhető el a feladat egyszerűsítésére.

ufw - Uncomplicated Firewall

Az Ubuntu alapértelmezett tűzfalbeállító eszköze az ufw. Az iptables beállításának megkönnyítésére tervezett ufw felhasználóbarát módon teszi lehetővé IPv4 vagy IPv6 kiszolgálóalapú tűzfal létrehozását.

Alapértelmezésben az ufw le van tiltva. Az ufw kézikönyvoldala szerint:

Az ufw-t nem teljes körű tűzfalszolgáltatások biztosítására tervezték a parancsfelületen keresztül, ehelyett lehetővé teszi egyszerű szabályok könnyű felvételét vagy eltávolítását.

Az alábbiakban az ufw használatára láthat néhány példát:

 • Első lépésként be kell kapcsolni az ufw-t. Adja ki a következő parancsot:

  sudo ufw enable
  
 • Port megnyitása (ebben a példában az SSH-hoz):

  sudo ufw allow 22
  
 • A szabályok számozott formátumban is felvehetők:

  sudo ufw insert 1 allow 80
  
 • Hasonlóképpen a nyitott port bezárásához:

  sudo ufw deny 22
  
 • Szabály eltávolításához használja a delete parancsot a szabály előtt:

  sudo ufw delete deny 22
  
 • Lehetőség van adott kiszolgálókról vagy hálózatokról engedélyezni a hozzáférést egy porthoz. A következő példa lehetővé teszi az SSH hozzáférést a 192.168.0.2 IP-című kiszolgálóról bármely IP-címhez ezen a kiszolgálón:

  sudo ufw allow proto tcp from 192.168.0.2 to any port 22
  

  A 192.168.0.2 helyett a 192.168.0.0/24 használatával engedélyezhető az SSH hozzáférés a teljes alhálózatból.

 • Az ufw parancs a --dry-run kapcsoló hatására kiírja az eredményül kapott szabályokat, de nem alkalmazza azokat. A következő példa bemutatja, hogy a HTTP port kinyitásához mi kerülne alkalmazásra:

  sudo ufw --dry-run allow http
  
  *filter
  :ufw-user-input - [0:0]
  :ufw-user-output - [0:0]
  :ufw-user-forward - [0:0]
  :ufw-user-limit - [0:0]
  :ufw-user-limit-accept - [0:0]
  ### RULES ###
  
  ### tuple ### allow tcp 80 0.0.0.0/0 any 0.0.0.0/0
  -A ufw-user-input -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
  
  ### END RULES ###
  -A ufw-user-input -j RETURN
  -A ufw-user-output -j RETURN
  -A ufw-user-forward -j RETURN
  -A ufw-user-limit -m limit --limit 3/minute -j LOG --log-prefix "[UFW LIMIT]: "
  -A ufw-user-limit -j REJECT
  -A ufw-user-limit-accept -j ACCEPT
  COMMIT
  Rules updated
  
 • Az ufw letiltható:

  sudo ufw disable
  
 • A tűzfal állapotának megjelenítéséhez adja ki a következőt:

  sudo ufw status
  
 • Részletesebb állapotinformációkért adja ki:

  sudo ufw status verbose
  
 • A számozott formátum megjelenítéséhez:

  sudo ufw status numbered
  
[Megjegyzés]

Ha a kinyitni vagy bezárni kívánt port az /etc/services fájlban van meghatározva, akkor a szám helyett a portnevet is használhatja. A fenti példákban cserélje a 22-t az ssh-ra.

Ez az ufw használatának rövid bemutatása. További információkért nézze meg az ufw kézikönyvoldalát.

Az ufw alkalmazásintegrációja

A portokat megnyitó alkalmazások tartalmazhatnak egy ufw profilt, amely részletezi az alkalmazás megfelelő működéséhez szükséges portokat. Ezek a profilok az /etc/ufw/applications.d könyvtárban vannak, és az alapértelmezett portok módosításakor szerkeszthetők.

 • A profilokat telepített alkalmazások felsorolásához adja ki a következő parancsot:

  sudo ufw app list
  
 • Az alkalmazásprofil használata a port forgalmának engedélyezéséhez hasonló módon, a következő parancs kiadásával érhető el:

  sudo ufw allow Samba
  
 • A bővített parancs is elérhető:

  ufw allow from 192.168.0.0/24 to any app Samba
  

  A Samba és 192.168.0.0/24 helyett a használandó alkalmazásprofil nevét, és a hálózatának IP-tartományát adja meg.

  [Megjegyzés]

  A protocol megadása nem szükséges az alkalmazáshoz, mivel ezt az információt a profil már tartalmazza. Ne feledje, hogy az alkalmazás neve helyettesíti a port számát.

 • Egy alkalmazáshoz megadott portok, protokollok stb. részleteinek megjelenítéséhez adja ki a következőt:

  sudo ufw app info Samba
  

Nem minden, hálózati port megnyitását igénylő alkalmazás tartalmaz ufw profilt, de ha készített profilt egy ilyen alkalmazáshoz, és szeretné azt a csomagban látni, akkor küldjön egy hibajelentést a csomaghoz a Launchpadra.

IP-maszkolás

Az IP-maszkolás célja, hogy a privát, nem közvetíthető IP-címekkel rendelkező gépek elérjék az internetet a maszkolást végző gépen keresztül. A magánhálózatból az internetre irányuló forgalmat úgy kell módosítani, hogy visszairányítható legyen a kérést küldő gépre. Ehhez a kernelnek módosítania kell minden csomag forrás IP-címét, hogy a válaszok hozzá legyenek visszairányítva, a kérést küldő gép IP-címe helyett, különben a válaszok nem érkeznének meg. A Linux a kapcsolatkövetést (conntrack) használja a gépek és a hozzájuk tartozó kapcsolatok nyilvántartására, és a visszaküldött csomagok ennek megfelelő átirányítására. A hálózatát elhagyó forgalom így „maszkolva” lesz, mintha az Ubuntu átjárógépről indult volna. Ezt a folyamatot a Microsoft dokumentációi internetkapcsolat megosztásának hívják.

ufw maszkolás

Az IP-maszkolás egyéni ufw szabályok használatával érhető el. Ez azért lehetséges, mert az ufw jelenlegi háttérprogramja az iptables-restore, amelynek szabályfájljai az /etc/ufw/*.rules alatt találhatók. Ezek a fájlok kiválóan alkalmasak az ufw nélkül használt örökölt iptables szabályok, valamint az inkább hálózati átjárókra és hidakra jellemző szabályok felvételére.

A szabályok két különböző fájlba vannak osztva: az ufw parancssori szabályok előtt, és az ufw parancssori szabályok után végrehajtandó szabályok.

 • Első lépésként a csomagtovábbítást kell engedélyezni az ufw-ben. Két beállítófájlt kell módosítani, az /etc/default/ufw fájlban módosítsa DEFAULT_FORWARD_POLICY értékét „ACCEPT”-re:

  DEFAULT_FORWARD_POLICY="ACCEPT"
  

  Ezután szerkessze az /etc/ufw/sysctl.conf fájlt, és vegye ki megjegyzésből a következőt:

  net/ipv4/ip_forward=1
  

  Hasonlóképp, az IPv6 továbbításhoz vegye ki megjegyzésből a következőt:

  net/ipv6/conf/default/forwarding=1
  
 • Ezután szabályokat kell az /etc/ufw/before.rules fájlba felvenni. Az alapértelmezett szabályok csak a filter táblát állítják be, a maszkolás engedélyezéséhez a nat táblát kell beállítani. A fejlécben lévő megjegyzések után vegye fel a következőket a fájl tetejére:

  # nat tábla szabályai
  *nat
  :POSTROUTING ACCEPT [0:0]
  
  # Forgalom továbbítása az eth1-ről az eth0-n keresztül.
  -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
  
  # Ne törölje a „COMMIT” sort, különben ezen NAT-tábla szabályok nem kerülnek feldolgozásra
  COMMIT
  

  A megjegyzések nem kötelezőek, de általában véve jó ötlet dokumentálni a beállításokat. Az /etc/ufw könyvtár rules fájljainak módosításakor ne felejtse el a módosított táblák utolsó soraként a következőt megadni:

  # Ne törölje a „COMMIT” sort, különben ezen szabályok nem kerülnek feldolgozásra
  COMMIT
  

  Minden táblához tartoznia kell egy COMMIT utasításnak. Ebben a példában csak a nat és a filter táblák jelennek meg, de szerkesztheti a raw és mangle táblákat is.

  [Megjegyzés]

  A fenti példában látható eth0, eth1 és 192.168.0.0/24 helyett használja a hálózatának megfelelő csatolókat és IP-tartományt.

 • Végül kapcsolja ki, majd be az ufw-t a módosítások alkalmazásához:

  sudo ufw disable && sudo ufw enable
  

Az IP-maszkolás ezután engedélyezett. Felvehet további FORWARD szabályokat is az /etc/ufw/before.rules fájlba. Ezeket a további szabályokat javasolt az ufw-before-forward lánchoz adni.

iptables maszkolás

A maszkolás bekapcsolására az iptables is használható.

 • Az ufw-hez hasonlóan az első lépés az IPv4 csomagtovábbítás engedélyezése az /etc/sysctl.conf szerkesztésével, és a következő sor megjegyzésből kivételével:

  net.ipv4.ip_forward=1
  

  Ha az IPv6 továbbítást is engedélyezni akarja, a következőt is vegye ki megjegyzésből:

  net.ipv6.conf.default.forwarding=1
  
 • Ezután adja ki a sysctl parancsot a beállítófájl új beállításainak életbe léptetéséhez:

  sudo sysctl -p
  
 • Az IP-maszkolás ezután elérhető egyetlen iptables szabállyal is, amely enyhén különbözhet a hálózati beállításoktól függően:

  sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/16 -o ppp0 -j MASQUERADE
  

  A fenti parancs feltételezi, hogy a magán címtere a 192.168.0.0/16, és az internettel kommunikáló eszköze a ppp0. A szintaxis lebontva a következőkből áll:

  • -t nat -- a szabály a nat táblába kerül

  • -A POSTROUTING -- a szabályt a POSTROUTING lánchoz kell fűzni (-A)

  • -s 192.168.0.0/16 -- a szabály a megadott címtérből induló forgalomra érvényes

  • -o ppp0 -- a szabály a megadott hálózati eszközön való áthaladásra ütemezett forgalomra érvényes

  • -j MASQUERADE -- a szabályra illeszkedő forgalomnak át kell „ugrania” (-j) a MASQUERADE célra a fent leírt manipuláció végrehajtásához

 • A szűrőtábla (az alapértelmezett tábla, ahol a legtöbb vagy minden csomagszűrés történik) minden láncának alapértelmezett irányelve az ACCEPT, de ha átjáróeszközt kiegészítő tűzfalat készít, akkor szükség lehet a DROP vagy REJECT irányelv beállítására, ebben az esetben a maszkolt forgalmat át kell engedni a FORWARD láncon a fenti szabály működéséhez:

  sudo iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/16 -o ppp0 -j ACCEPT
  sudo iptables -A FORWARD -d 192.168.0.0/16 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -i ppp0 -j ACCEPT
  

  A fenti parancsok az összes kapcsolatot engedélyezik a helyi hálózatról az internetre, és lehetővé teszik az ezekhez a kapcsolatokhoz tartozó összes forgalom visszaküldését a kezdeményező gépre.

 • Ha a maszkolást újraindítás után szeretné engedélyezni, akkor módosítsa az /etc/rc.local fájlt, és vegye fel bármelyik fenti parancsot. Például felveheti az első parancsot a szűrés kikapcsolásához:

  iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/16 -o ppp0 -j MASQUERADE
  

Naplók

A tűzfalnaplók alapvető fontosságúak a támadások felismerésében, a tűzfalszabályok hibáinak elhárításában, és a hálózatán tapasztalható szokatlan aktivitás felfedezésében. A tűzfalszabályok közé naplózási szabályokat is fel kell vennie a naplók előállításához, a naplózási szabályoknak pedig meg kell előzniük az alkalmazandó befejező szabályokat (a csomag sorsát eldöntő céllal rendelkező szabály, például ACCEPT, DROP vagy REJECT).

Ha az ufw-t használja, akkor a következő parancs kiadásával is bekapcsolhatja a naplózást:

sudo ufw logging on

A naplózás kikapcsolásához az ufw-ben egyszerűen cserélje a fenti parancsban az on értéket off-ra.

Ha az ufw helyett az iptables-t használja, akkor adja ki a következőt:

sudo iptables -A INPUT -m state --state NEW -p tcp --dport 80 -j LOG --log-prefix "NEW_HTTP_CONN: "

Ezután a helyi gépről a 80-as portra irányuló kérés a dmesgben a következőhöz hasonló naplóbejegyzést hoz létre:

[4304885.870000] NEW_HTTP_CONN: IN=lo OUT= MAC=00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:08:00 SRC=127.0.0.1 DST=127.0.0.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=58288 DF PROTO=TCP SPT=53981 DPT=80 WINDOW=32767 RES=0x00 SYN URGP=0

A fenti naplósor megjelenik a /var/log/messages, /var/log/syslog és /var/log/kern.log fájlokban is. Ez a viselkedés az /etc/syslog.conf megfelelő szerkesztésével, vagy az ulogd telepítésével és beállításával, valamint a LOG helyett az ULOG cél használatával módosítható. Az ulogd démon egy felhasználói térben futó kiszolgáló, amely a kerneltől a kifejezetten tűzfalakra vonatkozó naplózási utasításokat figyeli, és képes tetszőleges fájlba, vagy akár PostgreSQL vagy MySQL adatbázisba is naplózni. A tűzfalnaplók feldolgozása egyszerűsíthető olyan naplóelemző eszközök használatával, mint az fwanalog, fwlogwatch vagy lire.

Egyéb eszközök

Számos eszköz érhető el, amelyek az iptables mély ismerete nélkül is segítik a teljes tűzfal felépítésében. Grafikus felületen:

 • A Firestarter meglehetősen népszerű és egyszerűen használható.

 • Az fwbuilder nagyon hatékony, és ismerős lehet az olyan kereskedelmi tűzfal-segédprogramokhoz szokott rendszergazdáknak, mint a Checkpoint FireWall-1.

Ha parancssori eszközt használna egyszerű szöveges beállítófájlokkal:

 • A Shorewall egy nagyon hatékony megoldás, amely segítségével bármely hálózathoz fejlett tűzfal állítható be.

 • Az ipkungfu egy nulla beállítással is azonnal működő tűzfalat biztosít, és egyszerű, jól dokumentált beállítófájlok szerkesztésével teszi lehetővé fejlettebb tűzfalak könnyű beállítását.

 • A firefliert asztali tűzfalkezelő alkalmazásnak tervezték. Egy kiszolgálóból (fireflier-server) és tetszőleges grafikus kliensekből (GTK vagy QT) áll, és sok népszerű interaktív windowsos tűzfalalkalmazáshoz hasonlóan működik.

Hivatkozások

 • Az Ubuntu Firewall wikioldal az ufw fejlesztéséről tartalmaz információkat.

 • Ezen kívül az ufw kézikönyvoldala is nagyon hasznos információkat tartalmaz: man ufw.

 • Az iptables használatával kapcsolatos további információkért lásd a packet-filtering-HOWTO dokumentumot.

 • A nat-HOWTO a maszkolással kapcsolatban tartalmaz további részleteket.

 • Az IPTables HowTo az Ubuntu wikiben hasznos olvasmány.