Dovecot kiszolgáló

A Dovecot egy levélkézbesítő ügynök (MDA), amelyet a biztonságot szem előtt tartva írtak. Támogatja a népszerű postafiók-formátumokat, az mboxot és a Maildirt. Ez a szakasz ismerteti az IMAP vagy POP3 kiszolgálóként való beállítását.

Telepítés

A dovecot telepítéséhez adja ki a következő parancsot:

sudo apt-get install dovecot-imapd dovecot-pop3d

Beállítás

A dovecot beállításához szerkesztheti az /etc/dovecot/dovecot.conf fájlt. Kiválaszthatja a használandó protokollt, ez a pop3, pop3s (biztonságos pop3), imap és imaps (biztonságos imap) lehet. Ezen protokollok leírása meghaladja jelen útmutató lehetőségeit, ezekkel kapcsolatos információkért lásd a POP3 és IMAP wikipédia cikkeket.

Az IMAPS és POP3S biztonságosabb az egyszerű IMAP és POP3 protokollnál, mivel SSL-titkosítást használnak a kapcsolódáshoz. A protokoll kiválasztása után módosítsa a következő sort az /etc/dovecot/dovecot.conf fájlban:

protocols = pop3 pop3s imap imaps

Ezután válassza ki a használni kívánt postafiókot. A Dovecot a maildir és mbox formátumokat támogatja. Mindkettőnek megvannak a maga előnyei, ezeket a Dovecot weboldalán ismerheti meg.

A postafióktípus kiválasztása után szerkessze az /etc/dovecot/dovecot.conf fájlt, és módosítsa a következő sort:

mail_location = maildir:~/Maildir # (for maildir)
vagy
mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/spool/mail/%u # (for mbox)
[Megjegyzés]

Állítsa be levéltovábbító ügynökét (MTA) a bejövő levelek ilyen típusú postafiókba továbbítására, ha az eltér a beállítottól.

A Dovecot beállítása után indítsa újra a dovecot démont a beállítások teszteléséhez:

sudo /etc/init.d/dovecot restart

Ha engedélyezte az imap vagy pop3 egyikét, akkor megpróbálhat bejelentkezni a telnet localhost pop3 vagy telnet localhost imap2 parancsot egyikével. Ha a következőhöz hasonlót lát, akkor a telepítés sikeres volt:

bhuvan@rainbow:~$ telnet localhost pop3
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.localdomain.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot ready.

Dovecot SSL beállítása

A dovecot SSL használatára való beállításához szerkesztheti az /etc/dovecot/dovecot.conf fájlt, és módosíthatja a következő sorokat:

ssl_cert_file = /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
ssl_key_file = /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
ssl_disable = no
disable_plaintext_auth = no

A digitális tanúsítványt beszerezheti egy hitelesítésszolgáltatótól, vagy előállíthatja saját kezűleg. Az utóbbi e-mailek esetén megfelelő, mivel az SMTP-kliensek ritkán panaszkodnak az „önaláírt tanúsítványok” miatt, ezért saját kezűleg is létrehozhatja a tanúsítványt. Az önaláírt SSL-tanúsítvány előállításával kapcsolatos további részletekért lásd: „Önaláírású tanúsítvány létrehozása”. A tanúsítvány létrehozása után kap egy kulcsfájlt és egy tanúsítványfájlt. Másolja ezeket az /etc/dovecot/dovecot.conf konfigurációs fájlban megadott helyre.

Tűzfalbeállítások e-mail kiszolgálóhoz

A levelezőkiszolgáló másik számítógépről való eléréséhez engedélyeznie kell tűzfalán a kiszolgálóra irányuló kapcsolatokat a megfelelő portokon.

  • IMAP - 143

  • IMAPS - 993

  • POP3 - 110

  • POP3S - 995

Hivatkozások