CUPS nyomtatókiszolgáló

Az Ubuntun a nyomtatást és a nyomtatási szolgáltatásokat elsődlegesen a Common UNIX Printing System (CUPS) működteti. Ez a nyomtatórendszer egy szabadon elérhető, hordozható nyomtatási réteg, amely a legtöbb Linux disztribúció új nyomtatási szabványa lett.

A CUPS kezeli a nyomtatási feladatokat és sorokat, valamint hálózati nyomtatást biztosít a szabványos internetes nyomtatási protokoll (IPP) használatával. Támogatást nyújt nyomtatók széles körének a pontmátrixos nyomtatóktól a lézerekig, és köztük sok máshoz is. A CUPS támogatja a PostScript nyomtatóleírást (PPD) és a hálózati nyomtatók automatikus felismerését, valamint tartalmaz egy egyszerű webes konfigurációs és adminisztrációs eszközt.

Telepítés

A CUPS telepítéséhez használja a sudo apt-get parancsot. Adja ki a következő parancsot:

sudo apt-get install cups

A felhasználói jelszó megadása után a csomagok letöltődnek és telepítésre kerülnek. A telepítés befejeződésekor a CUPS-kiszolgáló automatikusan elindul.

Hibakeresési céllal a /var/log/cups/error_log könyvtárban megtalálja a CUPS-kiszolgáló hibanaplóit. Ha a hibanapló nem tartalmaz elég információt a tapasztalt hibák elhárításához, akkor a CUPS napló részletessége növelhető a konfigurációs fájl (lásd alább) LogLevel direktívájának „debug” vagy akár a mindent naplózó „debug2” értékre állításával az alapértelmezett „info” helyett. Ha ezt elvégzi, ne feledje el a hiba elhárítása után visszaállítani a naplózási szintet a naplófájl túl nagyra hízása elkerüléséhez.

Beállítás

A CUPS-kiszolgáló viselkedése az /etc/cups/cupsd.conf fájl direktívái segítségével konfigurálható. A CUPS konfigurációs fájlja az Apache HTTP-kiszolgáló elsődleges konfigurációs fájljának szintaxisát követi, így az Apache konfigurációs fájlok szerkesztését ismerőknek nem fog meglepetést okozni. Itt bemutatunk néhány olyan beállítást, amelyek megváltoztatására szüksége lehet.

[Tipp]

A konfigurációs fájl szerkesztése előtt készítsen róla másolatot és tegye írásvédetté, így referenciaként megmaradnak az eredeti beállítások, és szükség esetén újra felhasználhatja azokat.

A következő parancsok kiadásával másolja le az /etc/cups/cupsd.conf fájlt és tegye írásvédetté:

sudo cp /etc/cups/cupsd.conf /etc/cups/cupsd.conf.original
sudo chmod a-w /etc/cups/cupsd.conf.original

 • ServerAdmin: a CUPS-kiszolgáló kijelölt adminisztrátorának e-mail címének megadásához szerkessze az /etc/cups/cupsd.conf fájlt, és vegye fel vagy szerkessze a ServerAdmin sort. Ha például a CUPS-kiszolgáló adminisztrátorának címe geza@példa.hu, akkor a ServerAdmin sor így fog kinézni:

  ServerAdmin geza@példa.hu
  

 • Listen: alapértelmezésben az Ubuntu CUPS-kiszolgálója csak a visszacsatolási felületen figyel, a 127.0.0.1 címen. Ahhoz, hogy a CUPS-kiszolgáló a tényleges hálózati csatoló IP-címén figyeljen, meg kell adnia a gépnevet, IP-címet vagy egy IP-cím/port párt a Listen direktívában. Ha például a CUPS-kiszolgáló a helyi hálózaton a 192.168.10.250 címen található, és elérhetővé szeretné tenni más rendszerek számára az adott alhálózaton, akkor az /etc/cups/cupsd.conf fájlt a következőképpen kell szerkesztenie, a Listen direktíva felvételével:

  Listen 127.0.0.1:631      # meglévő loopback Listen direktíva
  Listen /var/run/cups/cups.sock # meglévő socket Listen direktíva
  Listen 192.168.10.250:631   # Listen direktíva a LAN csatolón, a 631-es (IPP) porton
  

  A fenti példában megjegyzésbe teheti vagy eltávolíthatja a visszacsatolási címre (127.0.0.1) hivatkozást, ha azt szeretné, hogy a cupsd ne figyeljen a helyi kérésekre, csak a helyi hálózat (LAN) Ethernet csatolóin érkezőkre. Egy adott gépnévhez tartozó összes csatoló (beleértve a visszacsatolásit is) figyeléséhez a következőhöz hasonló Listen bejegyzést kell létrehozni:

  Listen példa:631 # A példa nevű gép összes csatolójának figyelése
  

  A Listen direktíva ki is hagyható, helyette használható a Port:

  Port 631 # A 631-es port figyelése minden csatolón
  

A CUPS-kiszolgáló konfigurációs direktíváival kapcsolatos további példákért nézze meg a megfelelő kézikönyvoldalt, a következő parancs kiadásával:

man cupsd.conf

[Megjegyzés]

Az /etc/cups/cupsd.conf konfigurációs fájl minden módosításakor újra kell indítani a CUPS-kiszolgálót a következő parancs kiadásával:

sudo /etc/init.d/cups restart

Webes felület

[Tipp]

A CUPS webes felület használatával is beállítható és monitorozható, ez alapértelmezésben a http://localhost:631/admin címen érhető el. A webes felületen az összes nyomtatókezelési feladat elvégezhető.

Az adminisztrációs feladatok webes felületen való végrehajtásához engedélyeznie kell a root fiókot a kiszolgálón, vagy az lpadmin csoport tagjaként kell bejelentkeznie. Biztonsági okokból a CUPS nem engedélyezi jelszóval nem rendelkező felhasználók bejelentkezését.

Felhasználó az lpadmin csoporthoz adásához adja ki a következő parancsot:

sudo usermod -aG lpadmin felhasználónév

További dokumentációk a webes felület Documentation/Help lapján érhetők el.