Bacula

A Bacula egy biztonságimentés-készítő program, amely lehetővé teszi az adatok mentését, visszaállítását és ellenőrzését a hálózatán. Léteznek Bacula kliensek Linux, Windows és Mac OS X rendszerekre is, ezzel keresztplatformos hálózati megoldássá emelve azt.

Áttekintés

A Bacula több, a mentendő fájlok és a mentési hely kezelésére szolgáló összetevőből és szolgáltatásból áll:

 • Bacula Director: ez a szolgáltatás vezérli az összes mentési, visszaállítási, ellenőrzési és archiválási műveletet.

 • Bacula Console: ez az alkalmazás lehetővé teszi a kommunikációt a Directorral. A konzolnak három változata van:

  • Szövegalapú parancssori verzió.

  • Gnome-alapú GTK+ felület.

  • wxWidgets grafikus felület.

 • Bacula File: ez ismert Bacula Client programként is. Ezt az alkalmazást a mentendő gépekre kell telepíteni, és a Director által kért adatokért felelős.

 • Bacula Storage: az adatok fizikai adathordozóra mentését és visszaállítását végrehajtó programok.

 • Bacula Catalog: az összes mentett fájl fájlindexeinek és kötetadatbázisainak karbantartásáért felelős, lehetővé téve az összes archivált fájl gyors megkeresését és visszaállítását. A Catalog három különböző adatbázis-kezelőt támogat, ezek a MySQL, PostgreSQL és SQLite.

 • Bacula Monitor: lehetővé teszi a Director, a File démonok és a Storage démonok megfigyelését. A Monitor jelenleg csak GTK+ felületű alkalmazásként érhető el.

Ezek a szolgáltatások és alkalmazások több kiszolgálón és kliensen is futhatnak, vagy telepíthetők egy gépre is, ha csak egy lemezt vagy kötetet kell menteni.

Telepítés

A különböző Bacula összetevőket több csomag tartalmazza. A Bacula telepítéséhez adja ki a következő parancsot:

sudo apt-get install bacula

Alapértelmezésben a bacula csomag egy MySQL adatbázist használ a Cataloghoz. Ha inkább a SQLite vagy PostgreSQL egyikét szeretné használni, akkor telepítse a bacula-director-sqlite3 vagy bacula-director-pgsql csomagot.

A telepítési folyamat bekéri az adatbázis adminisztrátorának és a bacula adatbázis tulajdonosának hitelesítési adatait. Az adatbázis adminisztrátorának rendelkeznie kell az adatbázis létrehozásához szükséges jogosultságokkal, további információkért lásd a „MySQL” szakaszt.

Beállítás

A Bacula konfigurációs fájljai a „{}” zárójelekkel határolt direktívákból álló erőforrások alapján vannak formázva. Minden Bacula-összetevőhöz tartozik egy önálló fájl az /etc/bacula könyvtárban.

A különböző Bacula-összetevőknek fel kell hatalmazniuk magukat egymás felé. Erre szolgál a password direktíva. A Storage erőforrás jelszavának például az /etc/bacula/bacula-dir.conf fájlban meg kell egyeznie a Director erőforrás jelszavával az /etc/bacula/bacula-sd.conf fájlban.

Alapértelmezésben a Client1 nevű háttérfeladat alapértelmezésben be van állítva a Bacula Catalog archiválására. Ha a kiszolgálóval több kliens mentését tervezi, akkor a feladat nevét valamivel jellegzetesebbre kell módosítania. A név módosításához szerkessze az /etc/bacula/bacula-dir.conf fájlt:

#
# Az elsődleges éjszakai mentési feladat definiálása
#  Ez a feladat alapértelmezésben a lemezre ment 
Job {
 Name = "BackupServer"
 JobDefs = "DefaultJob"
 Write Bootstrap = "/var/lib/bacula/Client1.bsr"
}
[Megjegyzés]

A fenti példa a feladat nevét BackupServerre változtatta, a gépnévnek megfelelően. A „BackupServer” helyett saját gépének nevét használja, vagy más leíró nevet.

A Console segítségével lekérdezhetők a feladatok a Directortól, de a Console nem root felhasználóval való használatához a felhasználónak a bacula csoportban kell lennie. Adja ki a következő parancsot felhasználó felvételéhez a bacula csoportba:

sudo adduser felhasználónév bacula
[Megjegyzés]

A felhasználónév helyére a tényleges felhasználónevet írja. Ha az aktuális felhasználót adja hozzá, akkor ki, majd újra be kell jelentkeznie az új jogosultságok életbe lépéséhez.

Helyi gép mentése

Ez a szakasz leírja, hogyan mentheti egyetlen gép megadott könyvtárait helyi szalagos meghajtóra.

 • Elsőként a tároló eszközt kell beállítani. Szerkessze az /etc/bacula/bacula-sd.conf fájlt, és vegye fel a következőket:

  Device {
   Name = "Tape Drive"
   Device Type = tape
   Media Type = DDS-4
   Archive Device = /dev/st0
   Hardware end of medium = No;
   AutomaticMount = yes;        # az eszköz beolvasása a megnyitásakor
   AlwaysOpen = Yes;
   RemovableMedia = yes;
   RandomAccess = no;
   Alert Command = "sh -c 'tapeinfo -f %c | grep TapeAlert'"
  }
  

  A példa egy DDS-4 szalagos meghajtóhoz készült. Módosítsa a Media Type és Archive Device sorokat a hardverének megfelelően.

  A fájl további példáinak egyikét is kiveheti megjegyzésből.

 • Az /etc/bacula/bacula-sd.conf fájl szerkesztése után újra kell indítani a Storage démont:

  sudo /etc/init.d/bacula-sd restart
  
 • Most vegyen fel egy Storage erőforrást az /etc/bacula/bacula-dir.conf fájlba az új eszköz használatához:

  # A "TapeDrive" tárolóeszköz meghatározása
  Storage {
   Name = TapeDrive
   # Ne használja a "localhost" értéket  
   Address = backupserver        # Itt teljes képzésű nevet használjon
   SDPort = 9103
   Password = "Cv70F6pf1t6pBopT4vQOnigDrR0v3LT3Cgkiyj"
   Device = "Tape Drive"
   Media Type = tape
  }
  

  Az Address direktívának a kiszolgáló teljes képzésű tartománynevét kell tartalmaznia. A backupserver helyére a tényleges gépnevet írja.

  Győződjön meg róla, hogy a Password direktíva az /etc/bacula/bacula-sd.conf fájlban lévővel azonos jelszót tartalmaz.

 • A következők hozzáadásával hozzon létre egy új FileSet erőforrást, amely meghatározza a mentendő könyvtárakat:

  # LocalhostBacup FileSet.
  FileSet {
   Name = "LocalhostFiles"
   Include {
    Options {
     signature = MD5
     compression=GZIP
    }
    File = /etc
    File = /home
   }
  }
  

  Ez a FileSet az /etc és /home könyvtárakat menti. Az Options erőforrás direktívái megadják, hogy a FileSet hozzon létre minden mentett fájlhoz MD5 aláírást, és a fájlokat GZIP használatával tömörítse.

 • Ezután hozzon létre egy új Schedule erőforrást a mentési feladathoz:

  # LocalhostBackup ütemezés - napi.
  Schedule {
   Name = "LocalhostDaily"
   Run = Full daily at 00:01
  }
  

  A feladat minden nap éjfél és dél után egy perccel fut le. Számos további ütemezési beállítás is elérhető.

 • Végül hozza létre a Job erőforrást:

  # Helyi gép mentése.
  Job {
   Name = "LocalhostBackup"
   JobDefs = "DefaultJob"
   Enabled = yes
   Level = Full
   FileSet = "LocalhostFiles"
   Schedule = "LocalhostDaily"
   Storage = TapeDrive
   Write Bootstrap = "/var/lib/bacula/LocalhostBackup.bsr"
  } 
  

  A feladat minden nap teljes mentést végez a szalagos meghajtóra.

 • Minden felhasznált szalaghoz szükség van egy címkére. Ha az aktuális szalagnak nincs címkéje, akkor a Bacula e-mailben értesíti erről. Adja ki a következő parancsot szalag felcímkézéséhez a Console használatával:

  bconsole
  
 • A Bacula Console parancssorában adja ki a következőt:

  label
  
 • Ez rákérdez a Storage erőforrásra:

  
  Automatically selected Catalog: MyCatalog
  Using Catalog "MyCatalog"
  The defined Storage resources are:
     1: File
     2: TapeDrive
  Select Storage resource (1-2):2
  
  
 • Adja meg az új Volume nevet:

  
  Enter new Volume name: Vasárnap
  Defined Pools:
     1: Default
     2: Scratch
  

  A Vasárnap helyére a kívánt címkét írja.

 • Most válassza ki a Pool-t:

  
  Select the Pool (1-2): 1
  Connecting to Storage daemon TapeDrive at backupserver:9103 ...
  Sending label command for Volume "Sunday" Slot 0 ...
  
  

Gratulálunk, ezzel elkészült a Bacula beállításával a helyi gép biztonsági mentésére a géphez kapcsolt szalagos meghajtóra.

Információforrások