Numerikus billentyűzet

A Num Lock billentyűvel saját kezűleg kapcsolhatja be vagy ki a numerikus billentyűzetet. Ezen kívül a számítógépek BIOS beállításai gyakran tartalmaznak egy beállítást arra vonatkozóan, hogy indításkor a numerikus billentyűzet be legyen kapcsolva. Egyéb esetben a következőképpen is beállítható:

  1. Telepítse a numlockx csomagot.

  2. Nyissa meg az Indítópultot, és vegyen fel egy új programot a következő paranccsal: numlockx on

Ha szeretné, hogy a numerikus billentyűzet a bejelentkezési képernyőn is be legyen kapcsolva, létrehozhat egy speciális konfigurációs fájlt. Nyomja meg a Ctrl+Alt+T billentyűkombinációt a terminálablak megnyitásához, és futtassa a következő parancsot (ez egy hosszú parancs, még ha a képernyőn több sorba is van tördelve – másolja a terminálba a kívánt eredmény érdekében):

sudo sh -c 'printf "[SeatDefaults]\ngreeter-setup-script=numlockx on\n" >/usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-numlock.conf'