Ablakműveletek

Az ablakok átméretezhetők vagy elrejthetők, hogy illeszkedjenek a munkafolyamathoz.

Minimalizálás, visszaállítás és bezárás

Egy ablak minimalizálásához vagy elrejtéséhez:

 • Nyomja meg a - ikont az alkalmazás menüsávjának bal felső sarkában. Ha az alkalmazás teljes méretű (elfoglalja a teljes képernyőt), akkor a menüsáv a képernyő legtetején jelenik meg. Ellenkező esetben a minimalizálás gomb az alkalmazásablak tetején jelenik meg.

 • Vagy nyomja meg az Alt+Szóköz kombinációt az ablakmenü megjelenítéséhez, majd nyomja meg az n billentyűt. Az ablak „beleolvad” az Indítóba.

Az ablak visszaállításához:

 • Kattintson rá az Indítóban, vagy hozza elő az Alt+Tab kombináció megnyomásával az ablakváltóból.

Az ablak bezárásához:

 • Kattintson az ablak bal felső sarkában lévő X-re, vagy

 • Nyomja meg az Alt+F4 kombinációt, vagy

 • Nyomja meg az Alt+Szóköz kombinációt az ablakmenü megnyitásához, majd nyomja meg a b billentyűt.

Átméretezés

A teljes méretű ablakok nem méretezhetők át.

Az ablak vízszintes és/vagy függőleges átméretezéséhez:

 • Vigye az egérmutatót az ablak valamelyik sarkába, amíg a mutató nem változik „sarokmutatóvá”. Ekkor kattintson, tartsa lenyomva az egérgombot, és húzza az egeret az ablak tetszőleges irányba történő átméretezéséhez.

Csak vízszintes irányú átméretezés:

 • Vigye az egérmutatót az ablak valamelyik oldalára, amíg a mutató nem változik „oldalsó mutatóvá”. Ekkor kattintson, tartsa lenyomva az egérgombot, és húzza az egeret az ablak vízszintes irányba történő átméretezéséhez.

Csak függőleges irányú átméretezés:

 • Vigye az egérmutatót az ablak aljához vagy tetejéhez, amíg a mutató nem változik „felső” vagy „alsó” mutatóvá. Ekkor kattintson, tartsa lenyomva az egérgombot, és húzza az egeret az ablak függőleges irányba történő átméretezéséhez.

Ablakok igazítása a munkaterületen

Két ablak egymás mellé helyezéséhez:

 • Kattintson az ablak címsorára, és húzza a képernyő tetejére. Amikor az egérmutató eléri a képernyő szélét, a képernyő bal fele kiemelésre kerül. Engedje el az egérgombot az ablak maximalizálásához a képernyő bal felére.

 • Húzzon egy másik ablakot a jobb oldalra, amikor a képernyő fele kiemelésre kerül, engedje fel az egérgombot. A két ablak ekkor kitölti a képernyő két felét.

Nyomja le az Alt billentyűt, és az ablakban tetszőleges helyre való kattintás és húzás lehetővé teszi az ablak mozgatását. Egyesek számára ez egyszerűbb, mint az alkalmazás címsorára való kattintás.