Felhasználókezelés

A felhasználókezelés a biztonságos rendszer karbantartásának kritikus része. A nem megfelelő felhasználó- és jogosultságkezelés gyakran a rendszerek feltörését eredményezi. Emiatt fontos megértenie, hogyan védheti meg rendszerét egyszerű és hatékony felhasználóifiók-kezelési eljárásokkal.

Hol van a root?

Az Ubuntu fejlesztői tudatos döntést hoztak, amikor alapértelmezésben letiltották a root fiókot minden Ubuntu telepítésen. Ez nem azt jelenti, hogy a root fiók törlésre került, vagy hogy ne lenne elérhető. Egyszerűen csak olyan jelszót kapott, amelyhez egyetlen lehetséges titkosított érték sem tartozik, így közvetlenül nem lehet bejelentkezni rá.

Ehelyett a felhasználókat a rendszergazdai feladatok végrehajtásához a sudo nevű eszköz használatára bátorítjuk. A sudo lehetővé teszi a felhatalmazott felhasználó számára jogosultságainak saját jelszavának használatával történő, a root fiókhoz tartozó jelszó ismerete nélküli ideiglenes megemelését. Ez az egyszerű, de mégis hatékony módszer biztosítja az összes felhasználói művelet elszámoltathatóságát, és lehetővé teszi a rendszergazdának a felhasználók által az adott jogokkal végezhető műveletek részletes felügyeletét.

 • Ha valamilyen okból engedélyezni szeretné a root fiókot, egyszerűen csak adjon neki jelszót:

  sudo passwd
  

  A sudo bekéri a jelszavát, majd új jelszó megadására kéri a root felhasználó számára:

  [sudo] password for felhasználónév: (adja meg saját jelszavát)
  Enter new UNIX password: (adja meg a root új jelszavát)
  Retype new UNIX password: (ismételje meg a root új jelszavát)
  passwd: password updated successfully
  
 • A root fiók letiltásához adja ki a következő parancsot:

  sudo passwd -l root
  
 • További információkért nézze meg a Sudo kézikönyvoldalát:

  man sudo
  

Alapértelmezésben az Ubuntu telepítő által létrehozott első felhasználó az „admin” csoport tagja, amely felhatalmazott sudo felhasználóként felvételre kerül az /etc/sudoers fájlba. Ha másik fióknak is teljes rendszergazdai hozzáférést szeretne biztosítani a sudo használatával, akkor egyszerűen adja hozzá az admin csoporthoz.

Felhasználók hozzáadása és törlése

A helyi felhasználók és csoportok kezelése egyszerű és alig különbözik a más GNU/Linux operációs rendszereken megszokottól. Az Ubuntu és más Debian alapú disztribúciók a fiókok kezeléséhez az „adduser” csomag használatát ajánlják.

 • Felhasználói fiók hozzáadásához használja a következő parancsot, és kövesse a megjelenő utasításokat a fiók jelszavának és azonosítható jellemzőinek (például teljes név, telefonszám, stb.) megadásához.

  sudo adduser felhasználónév
  
 • Felhasználói fiók és elsődleges csoportjának törléséhez adja ki a következő parancsot:

  sudo deluser felhasználónév
  

  A fiók törlése nem törli a hozzá tartozó saját könyvtárat. Ez a rendszergazdára van bízva, aki saját kezűleg törölheti a könyvtárat, vagy megtarthatja a helyi adatmegőrzési irányelveknek megfelelően.

  Ne feledje, hogy az előző tulajdonossal azonos felhasználói- és csoportazonosítóval felvett új felhasználó hozzá fog férni ehhez a könyvtárhoz, ha nem tette meg a szükséges óvintézkedéseket.

  Hasznos lehet módosítani ezeket a felhasználói- és csoportazonosítókat valami megfelelőbbre, például a root fiókéra, sőt akár áthelyezni a könyvtárat a jövőbeli konfliktusok elkerülése érdekében:

  sudo chown -R root:root /home/felhasználónév/
  sudo mkdir /home/archivált_felhasználók/
  sudo mv /home/felhasználónév /home/archivált_felhasználók/
  
 • Felhasználói fiók ideiglenes zárolásához vagy feloldásához adja ki a következő parancsokat:

  sudo passwd -l felhasználónév
  sudo passwd -u felhasználónév
  
 • Személyre szabott csoport hozzáadásához vagy törléséhez adja ki a következő parancsokat:

  sudo addgroup csoportnév
  sudo delgroup csoportnév
  
 • Felhasználó csoporthoz adásához adja ki a következő parancsot:

  sudo adduser felhasználónév csoportnév
  

Felhasználói profil biztonsága

Új felhasználó létrehozásakor az adduser segédprogram egy vadonatúj saját könyvtárat hoz létre /home/felhasználónév néven. Az alapértelmezett profil az /etc/skel könyvtár tartalma alapján jön létre, ez a könyvtár tartalmazza a profil minden alapértelmezését.

Ha a kiszolgálójának több felhasználója lesz, oda kell figyelnie a felhasználók saját könyvtárainak jogosultságaira az adatok bizalmasságának biztosítása érdekében. Ubuntu alatt alapértelmezésben a felhasználók saját könyvtárai mindenki számára olvasási és végrehajtási jogot biztosítanak. Ez azt jelenti, hogy minden felhasználó tallózhatja és elérheti más felhasználók saját könyvtárait. Ez nem biztos, hogy minden környezetben megfelelő.

 • A meglévő felhasználók saját könyvtárainak jogosultságainak ellenőrzéséhez adja ki a következő parancsot:

  ls -ld /home/felhasználónév
  

  A következő kimenet jelzi, hogy a /home/felhasználónév könyvtár mindenki számára olvasható:

  drwxr-xr-x 2 felhasználónév felhasználónév   4096 2007-10-02 20:03 felhasználónév
  
 • A mindenki számára biztosított olvasási jogosultság eltávolításához adja ki a következő parancsot:

  sudo chmod 0750 /home/felhasználónév
  
  [Megjegyzés]

  Egyesek megkülönböztetés nélkül használják a rekurzív kapcsolót (-R), ami minden gyermekmappát és fájlt módosít, noha ez nem csak szükségtelen, de más nemkívánatos eredményekre is vezethet. A szülőkönyvtár önmagában elégséges a szülőkönyvtár tartalmának jogosultság nélküli elérésének megakadályozásához.

  A probléma sokkal hatékonyabb megoldása lehet az adduser globális alapértelmezett jogosultságainak módosítása a felhasználók saját könyvtárának létrehozásakor. Egyszerűen szerkessze az /etc/adduser.conf fájlt, és a DIR_MODE változót módosítsa úgy, hogy az összes új saját könyvtár a megfelelő jogosultságokat kapja.

  DIR_MODE=0750
  
 • A könyvtárjogosultságok az előbbi eljárások egyikével való javítása után ellenőrizze az eredményeket a következő parancs kiadásával:

  ls -ld /home/felhasználónév
  

  Az alábbi kimenet jelzi, hogy a mindenki által olvasható jogosultság eltávolításra került:

  drwxr-x---  2 felhasználónév felhasználónév  4096 2007-10-02 20:03 felhasználónév
  

Jelszóházirend

A biztonsági helyzet egyik legfontosabb szempontja az erős jelszóházirend. Számos sikeres betöréshez nyers erőt és szótári támadást használtak gyenge jelszavak ellen. Ha a helyi jelszórendszert érintő bármilyen távoli hozzáférést tervez kínálni, akkor győződjön meg róla, hogy megfelelően kezeli a minimális jelszó-bonyolultsági követelményeket, a maximális jelszó-élettartamot, és a hitelesítési rendszer gyakori auditálását.

Minimális jelszóhossz

Alapértelmezésben az Ubuntu 4 karakteres minimális jelszóhosszt vár, valamint néhány minimális entrópia-ellenőrzést is végez. Ezeket az értékeket az /etc/pam.d/common-password fájl vezérli, amelyet alább részletezünk.

password  required  pam_unix.so nullok obscure min=4 max=8 md5

Ha a minimális hosszt 6 karakterre szeretné növelni, módosítsa a megfelelő változót min=6 értékre. A módosított sor a következő lesz:

password  required  pam_unix.so nullok obscure min=6 max=8 md5
[Megjegyzés]

A max=8 változó nem a jelszó maximális hosszát képviseli. Azt jelenti, hogy a 8 karakternél hosszabb jelszavak összetettségi követelményei nem kerülnek ellenőrzésre. A jelszó entrópiájával kapcsolatos további segítségért telepítse a libpam-cracklib csomagot.

Jelszavak lejárata

Felhasználói fiókok létrehozásakor elő kell írnia a minimális és maximális jelszókort, így a jelszavak lejáratakor azok megváltoztatására kényszerítve a felhasználókat.

 • A felhasználói fiók aktuális állapotát a következő parancs kiadásával jelenítheti meg:

  sudo chage -l felhasználónév
  

  Az alábbi kimenet érdekes tényeket közöl a felhasználói fiókról, nevezetesen azt, hogy nem érvényes rá semmilyen házirend:

  Last password change                  : Jan 20, 2008
  Password expires                    : never
  Password inactive                    : never
  Account expires                     : never
  Minimum number of days between password change     : 0
  Maximum number of days between password change     : 99999
  Number of days of warning before password expires    : 7
  
 • Ezen értékek bármelyikének beállításához adja ki a következő parancsot, és kövesse a megjelenő utasításokat:

  sudo chage felhasználónév
  

  A következő példa bemutatja, hogyan módosíthatja saját kezűleg a pontos lejárati dátumot (-E) 2008. 01. 31.-re, a minimális jelszó-élettartamot (-m) 5 napra, a maximális jelszó-élettartamot (-M) 90 napra, és a figyelmeztetési időtartamot (-W) a jelszó lejártát megelőző 14 napra.

  sudo chage -E 01/31/2008 -m 5 -M 90 -I 30 -W 14 felhasználónév
  
 • A módosítások ellenőrzéséhez használja a korábban említett parancsot:

  sudo chage -l felhasználónév
  

  Az alábbi kimenet bemutatja a fiókhoz létrehozott új házirendet:

  Last password change                  : Jan 20, 2008
  Password expires                    : Apr 19, 2008
  Password inactive                    : May 19, 2008
  Account expires                     : Jan 31, 2008
  Minimum number of days between password change     : 5
  Maximum number of days between password change     : 90
  Number of days of warning before password expires    : 14
  

Más biztonsági szempontok

Számos alkalmazás alternatív hitelesítési módszereket használ, amelyek egyszerűen elnézhetők még tapasztalt rendszergazdák számára is. Emiatt fontos megérteni és felügyelni a felhasználók hitelesítésének, és a kiszolgáló szolgáltatásainak és alkalmazásainak elérési módját.

SSH hozzáférés letiltott felhasználók által

A felhasználói fiók egyszerű letiltása/zárolása nem akadályozza meg a felhasználót a kiszolgálóra való távoli bejelentkezésben, ha korábban beállítottak nyilvános kulcsú RSA hitelesítést. Emiatt továbbra is képesek lesznek a kiszolgáló parancssoros elérésére, jelszó használata nélkül. Ne feledje el megkeresni a felhasználók saját mappáiban az ilyen típusú hitelesített SSH hozzáférést biztosító fájlokat, mint például a /home/felhasználónév/.ssh/authorized_keys.

Törölje, vagy nevezze át a .ssh/ könyvtárat a felhasználó saját mappájában a jövőbeli SSH hitelesítési képesség megszüntetéséhez.

Ne feledje el ellenőrizni a letiltott felhasználó létrehozott SSH kapcsolatait, mert lehetséges hogy vannak létező bejövő vagy kimenő kapcsolatai. Ha talál ilyet, lője ki.

Korlátozza az SSH hozzáférést azokra a felhasználói fiókokra, akiknek tényleg szükségük van rá. Létrehozhat például egy „sshlogin” nevű csoportot, és felveheti a csoportnevet az /etc/ssh/sshd_config fájlban található AllowGroups változó értékeként.

AllowGroups sshlogin

Ezután vegye fel az engedélyezett SSH-felhasználókat az „sshlogin” csoportba, és indítsa újra az SSH szolgáltatást.

sudo adduser felhasználónév sshlogin
sudo /etc/init.d/ssh restart

Hitelesítés külső felhasználó-adatbázisból

A legtöbb vállalati hálózat központosított hitelesítést és hozzáférés-felügyeletet igényel az összes rendszer-erőforráshoz. Ha a kiszolgálóját a felhasználók külső adatbázisokból való hitelesítésére állította be, akkor tiltsa le a felhasználói fiókokat a külső adatbázisból és helyileg is, ezzel lehetetlenné téve a tartalék helyi hitelesítést.